#2 Identitat

25 i 26 de juliol

Horari

Dissabte de 10 a 14h i 16 a 21h
Diumenge de 10 a 14h i de 16 a 19h

Preu

170 €
(inclou materials, allotjament, àpats i fanzine)